top of page

O OŚRODKU REHABILITACJI

FISZER

Niezwykłe miejsce dla niezwykłych dzieci

TURNUS LOGOPEDYCZNO - PEDAGOGICZNY


 

Oferta turnusu logopedyczno-pedagogicznego dla dzieci w Szklarskiej Porębie

 

Czas trwania: turnus dwu - czterotygodniowy

 

 

Zapraszamy na turnus rehabilitacyjny, którego celem jest rozwój umiejętności komunikacji oraz funkcji poznawczych. Turnus jest skierowany do dzieci i młodzieży doświadczających trudności rozwojowych z powodu m.in. zaburzenia ze spektrum Autyzmu, Dziecięcego Porażenia Mózgowego, Zespołu Downa, Zespołu Westa, ADHD, afazją, niedosłuchem i wielu innych.

 

Cena turnusu zawiera:

 • Profesjonalną  diagnozę przeprowadzoną przez pedagoga, logopedę oraz psychologa (określenie poznawczych i komunikacyjnych możliwości i potrzeb dziecka);

 • Terapię dziecka (zajęcia indywidualne z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz zajęcia grupowe sześć dni w tygodniu w wymiarze 5 godzin);

 • Instruktaż realizowania zaleceń pod koniec turnusu;

 • Regeneracyjne kąpiele magnezowe dla dziecka i opiekuna;

 • Pakiet relaksacyjno-regeneracyjny dla rodzica (masaże relaksacyjne, indywidualna konsultacja psychologiczna)

 • Zakwaterowanie i wyżywienie dziecka i opiekuna (W pierwszy i ostatni dzień turnusu wyżywienie osoby dowożącej jest bezpłatny. Możliwe jest również odpłatne zakwaterowanie dodatkowych osób w pozostałe dni.);

 

 

 

Metody:

Po przeanalizowaniu dokumentacji dziecka, diagnozie terapeutycznej oraz uzgodnieniu z rodzicem stosownie do możliwości i trudności dziecka wykwalifikowany personel ustala cele i program terapii uwzględniając różnorodne metody. Dlatego w program terapii podczas turnusu mogą zostać włączone następujące elementy.

 • W terapii logopedycznej:

- masaż logopedyczny

- nauka wywoływania głosek (elementy szkoły Krakowskiej, techniki ułatwiające artykulację, nauka czytania sylabami)

- terapia wg Castillo Moralesa w obszarze ustno- twarzowym ( usprawnianie umiejętności jedzenia, gryzienia, połykania, picia itp.)

- trening słuchowo-głosowy metodą Forbrain

nauka czytania metodą Glena Domanna

- nauka komunikacji alternatywnej i komunikacji wspierającej (również metodą PECs, czy przy zastosowaniu gestu)

 

 • W terapii rozwoju psychomotorycznego:

- terapia funkcji sensomotorycznych wg metody Castillo Moralesa

- program stymulacji neurosensorycznej metodą TOMATISa

 

- terapia ruchu rozwijającego

- program aktywności Knillów

- arteterapia

- zajęcia senso-plastyki,

- trening koncentracji i uwagii

- logorytmika 

- terapia wsparcia procesów treningów poznawczych REHAKOM

- terapia koordynacji wzrokowo ruchowej z wykorzystaniem treningów sportowych i urządzeń BLAZEPODS

 • W terapii psychologiczno – pedagogicznej:

-  

- Trening umiejętności społecznych (TUS) w połączeniu z zabawami integracyjnymi i budującymi relacje między rodzicem a dzieckiem

- Zajęcia usprawniająco - rewalidacyjne (nauka czynności samoobsługowych)

- Ćwiczenia wspomagające koncentrację uwagi i pamięć (elementy metody Handle, ćwiczenia lewopółkulowe, ćwiczenia ruchowe i wykonywanie ruchów naprzemiennych, budowanie wspólnego pola uwagi, elementy metody kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona

- komputerowy trening koncentracji uwagi w stresie oraz pamięci krótkotrwałej

- nauka z elementami metody behawioralnej (zawierania kontraktów, gospodarki żetonowej, planowania czasu).

 

Gwarantujemy podczas turnusy rehabilitacyjnego:

 • Wyżywienie;

 • Terapię na najwyższym poziomie stosowaną z poszanowaniem osoby dziecka i rodzica;

 • Przyjazną rodzinną atmosferę oraz górski klimat.

 

  Co tu znajdziecie?

metodzie kombinezonu TheraSuit, terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej.

Pytacie nas "dlaczego mając tylu terapeutów mamy tak kameralne turnusy kilkuosobowe?"
Priorytetem dla nas jest Twoje dziecko.
Nie ma dzieci ważniejszych i mniej ważnych.
Na turnus zawsze przyjmujemy max kilku małych pacjentów z którymi pracuje nawet kilku terapeutów. Dzięki tym proporcjom, postępy w terapia i rehabilitacji są tak widoczne.
 
Czy moje dziecko wytrzyma aż tyle godzin pracy?
To prawda, że podczas naszych turnusów dzieci mają nieporównywalnie dużo zajęć, od 5 do 6 godzin dziennie.
Jest to dość dużo, szczególnie jeżeli dziecko nie miało jeszcze tak intensywnej rehabilitacji.
Według doświadczeń twórców metody TheraSuit tylko tak intensywny program przynosi skuteczne efekty.
Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego ile wasze dzieci są w stanie pracować i uzyskać dzięki odpowiedniej stymulacji.
Doświadczeni terapeuci potrafią zamienić skomplikowane ćwiczenia we wspaniałą zabawę.
 
Nasze centrum powstało z myślą o osobach wymagających intensywnej rehabilitacji przy zastosowaniu najnowszych i najskuteczniejszych metod.


Rehabilitacja ruchowa metodą kombinezonu kosmicznego TheraSuit jest ukierunkowana na osoby z: chorobami układu nerwowego, Dziecięcym Porażeniem Mózgowym (MPD), Udarami mózgu, Opóźnieniem rozwoju motorycznego, urazami mózgu, urazami rdzenia kręgowego, przepukliną oponowo - rdzeniową, chorobami układu nerwowo - mięśniowego.


Pod wpływem wielu Waszych sugestii postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę rehabilitacyjną o nowe formy rehabilitacji dzieci. Do metod stosowanych powszechnie wprowadzamy metodę kombinezonu kosmicznego TheraSuit, która według opinii należy do najbardziej efektywnych. Dzięki zgranemu zespołowi specjalistów fizjoterapeutów, psychologów i pedagogów stworzyliśmy niezwykły program terapii osób z szerokim spektrum dysfunkcji.


Pracując takim systemem stwarzamy przyjazną atmosferę do prowadzenia każdej z terapii a tym samym możemy być pewni ogromnego zaangażowania w rehabilitację dzieci zarówno rodziców jak i samych terapeutów.
 
Rehabilitacja dzieci i dorosłych prowadzona jest w kameralnym ośrodku, położonym w centrum turystycznego kurortu jakim jest Szklarska Poręba.
Czyste powietrze, wspaniałe widoki i mnóstwo atrakcji przyciąga do tego miejsca tysiące turystów z całego świata.

 

POZNAJ NAS LEPIEJ
HISTORIA CENTRUM FISZER

Ośrodek został założony przez rodzinę Państwa Fiszerów od lat angażujących się w terapię osób z problemami i wszelkimi dysfunkcjami.

 

Po latach ośrodek został rozbudowany o nowe skrzydło gdzie prowadzona jest rehabilitacja naszych podopiecznych.

Terapki.jpg
bottom of page