top of page

Więcej niż kropelka potu

W kwietniu br. podczas turnusu w Centrum Fiszer nasza Kinga (wówczas 3,5 letnia) została postawiona na nogi i zaczęła samodzielne stawiać pierwsze kroki. To dzięki pracującym tu specjalistom rehabilitacji oraz świetnie opracowanej metodzie Therasuit, czyli terapii w udoskonalonych kombinezonach „kosmicznych”, nasza córcia osiągnęła postępy w nauce chodu i ogólnej sprawności ruchowej. Skorzystała również z codziennych zajęć logopedycznych oraz terapii ręki, które wzbogaciły jej słownictwo, rozwinęły funkcje manualne i zdolności artystyczne. Ciężka praca, włożony wysiłek i indywidualne podejście terapeutów nastawionych na rezultaty dały po 3 tygodniach wyniki jakich oczekiwaliśmy, a których nie udało się uzyskać u Kingi pomimo wcześniejszych starań i zabiegów.


Na uwagę w Ośrodku Fiszer zasługuje przede wszystkim stosowana od wielu lat przez wyszkolonych tu specjalistów metoda Therasuit, tj. program z użyciem specjalistycznego dwu-częściowego kombinezonu, jaki opina ciasno ciało dziecka powodując zachowanie właściwej postawy podczas ćwiczeń i poruszania się. 3-godzinna sesja realizowana przez 6 dni w tygodniu wymusza od pacjenta przystosowanie się do „nowych warunków”, co nie zawsze przyjmowane jest z tolerancją i zrozumieniem zwłaszcza przez małe dziecko. Z czasem jednak prowadzi do poprawy koordynacji, wzmocnienia wszystkich mięśni i lepszej motoryki ciała. Tak zaplanowaną pracę w sposób powtarzalny, z seryjnie wykonywanymi zadaniami i stopniowanymi obciążeniami adekwatnie do możliwości dziecka, można porównać do systemu treningowego sportowców przygotowujących się do zawodów. Mnie osobiście przypominały charakter ćwiczeń gimnastycznych jakimi poddawali nas nauczyciele na lekcjach wf chcąc wpoić wytrwałość w dążeniu do celu aby wzmocnić nasze młode organizmy i uzyskać zakładany efekt fizyczny.


Trzeba też podkreślić iż terapeuci Centrum Fiszer kierują się w pełni zasadami programu Therasuit wytyczonymi przez twórców metody ze Stanów Zjednoczonych, tzn. poczynając od przygotowania (okłady rozgrzewające mięśnie, masaże rozciągające ścięgna), poprzez ćwiczenia oporowe kończyn w zgięciu i do wyprostu, gimnastykę sportową prowadzoną w kombinezonie (na poszczególne partie ciała), zamykając sesję terapią chodu na torze lub na bieżni. W ten sposób sformułowany zakres czasowo-przedmiotowy terapii przynosi założone rezultaty usprawnienia motorycznego i wzmocnienia siły mięśniowej po 2-3 tygodniach współpracy z małym pacjentem, dając zarazem gwarancję iż czas poświęcony na turnusie zostanie produktywnie wykorzystany i umożliwi powrót do domu w lepszym zdrowiu.


Niezależnie od działań terapeutycznych prowadzonych w Centrum Fiszer, dla nas jako rodziców niezwykłą wartością i zaletą była możliwość stałych konsultacji i wymiany doświadczeń z pracującymi tu rehabilitantami oraz właścicielami ośrodka, z którymi spotykaliśmy się również po zajęciach, przy jednym stole, w domu i przed domem, w ciepłej rodzinne atmosferze, po prostu w codziennych sytuacjach. W tych samych miejscach i czasie utrzymywaliśmy kontakt oraz mogliśmy podzielić się naszymi spostrzeżeniami i troskami z innymi rodzicami, a dzieci miały okazję do wspólnych zabaw i edukacji. Korzyści wyniesione z pobytu w Szklarskiej Porębie w tamtym okresie, z perspektywy obecnie 4-letniej Kingi która zrobiła tak znaczny postęp ruchowy, są nie do przecenienia a nasza wdzięczność trudna do wyrażenia. Możemy z pełnym przekonaniem polecić fachową kadrę i metody wykorzystywane w Centrum Fiszer dla wszystkich zainteresowanych profesjonalną i efektywną fizjoterapią.


Z radością przyjęliśmy wieści o modernizacjach i udogodnieniach jakie prowadzący Ośrodek poczynili w przeciągu ostatniego pół roku w zakresie oferowanej infrastruktury oraz wyposażenia, a także wprowadzonych nowościach i propozycjach dla dzieci (kącik zabaw, zajęcia „pozalekcyjne”) i rodziców (pakiet regeneracyjno-relaksacyjny). Świadczy to o zamiarze ciągłego doskonalenia oferty i odpowiedzi na zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych, dostosowywania propozycji do potrzeb rodzin z dziećmi. Rewelacyjna staje się możliwość pokrywania części kosztów turnusu przez Fundację „Kropelka Potu” utworzoną w tym roku przez właścicieli Ośrodka, jako uzupełnienie finansowania pobytu dla osób mniej majętnych, a także dłużej trwających turnusów (które są wtedy bardziej kosztowne dla rodziców). Tak przygotowana formuła podyktowana jest zamiarem wsparcia trudnego i długotrwałego procesu rehabilitacji, obrazuje życzliwe i pełne zrozumienia nastawienie Państwa Fiszer do rodzin borykających się z ograniczeniami. Kompleksowa opieka nad naszym dzieckiem i domowa atmosfera jakich doświadczyliśmy w Centrum Fiszer skłaniają nas do powrotu w to miejsce w przyszłym roku.

104 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Terapki.jpg
bottom of page