top of page

KOMUNIKAT CZERWIEC 2019

Informujemy, że doświadczenia ostatnich tygodni z wprowadzaniem dwóch odrębnych diet na turnusie rehabilitacyjnym pokazały, że różnicowanie diety dla dzieci siedzących obok siebie przy stole, powoduje u nich problem z zaakceptowaniem innych składników na swoim talerzu. Dziecko chętniej sięga po jedzenie, które wygląda dla niego atrakcyjniej. Trudno wtedy wytłumaczyć dziecku, że nie może jeść tych samych produktów, jakie widzi na talerzu dziecka siedzącego obok niego.

W związku z tym, na okres dwóch miesięcy wycofujemy się z możliwości wyboru i stosowania dwóch diet, pozostając przy dotychczas stosowanym wyżywieniu, natomiast od miesiąca września wprowadzamy jednolite wyżywienie, które służy regeneracji komórek mózgowych poprzez tworzenie nowych połączeń w sieci komórek nerwowych, w trakcie procesu intensywnej rehabilitacji podczas turnusu. Posiłki przygotowywane z produktów najwyższej jakości, świeżych i naturalnych, spełniających wszystkie normy produktów ekologicznych, natomiast mięso (m. in. cielęcina, wołowina, ryby) bez konserwantów i ulepszaczy, kupowane od sprawdzonych dostawców. Za tak wysoką jakość posiłków, koszt wyniesie tylko trzydzieści złotych, za całodzienne wyżywienie jednej osoby. 

Ponadto informujemy również, że wzrost kosztów płacy minimalnej od 2015 roku o 500 zł i planowany przez rząd od pierwszego stycznia przyszłego roku kolejny wzrost płacy minimalnej powoduje, że jesteśmy, po wielu latach utrzymywania opłaty za turnus na stałym poziomie, zmuszeni z przyczyn niezależnych od Centrum Fiszer podnieść ceny turnusu i od pierwszego lipca opłata będzie wynosiła 5800 zł.

 

Na powyższą kwotę składa się: dotychczasowa cena 5.400 zł + koszty wzrostu płacy minimalnej 400 zł (zastrzegamy sobie możliwość wniesienia opłaty po zwiększeniu przez rząd kosztów związanych z minimalnym wynagrodzeniem w przyszłym roku).

Natomiast odp 1-go września opłata za dwutygodniowy turnus, podwyższona o koszty wprowadzenia specjalistycznego wyżywienia wyniesie 6.500 zł, to jest 5.800 zł plus koszty wyżywienia 700 zł (30 zł x 12 dni x 2 osoby). 

Za pobyt osób dodatkowych opłata od pierwszego lipca wyniesie 50 zł za dziecko do lat 6 i 100 zł za dziecko powyżej 6-go roku życia oraz osobę dorosłą. 

Dzięki pozyskiwaniu środków z różnych źródeł staramy się stale podwyższać poziom usług oferowanych przez nasze Centrum. Inwestycje, które obecnie realizujemy, m.in. montaż windy umożliwiającej bezpieczne poruszanie się po piętrach budynku, czy zwiększenie przestrzeni jadalni - zdecydowanie wpłyną na komfort korzystania z ośrodka przez dzieci. 

Mamy nadzieję, że podwyższenie opłaty, którą udało nam się utrzymać przez wiele lat na stałym poziomie, a którą jesteśmy zmuszeni podnieść z przyczyn niezależnych od nas, nie wpłynie na Państwa zainteresowanie rehabilitacją dzieci w naszym centrum.

Teresa i Wiesław Fiszerowie

HISTORIA CENTRUM FISZER

Ośrodek rehabilitacyjny został założony przez rodzinę Państwa Fiszerów od lat angażujących się w terapię osób z problemami i wszelkimi dysfunkcjami.

 

Po latach ośrodek został rozbudowany o nowe skrzydło gdzie prowadzona jest rehabilitacja naszych podopiecznych.

Terapki.jpg
bottom of page