top of page

Terapki to miejsce, w którym stosujemy pełen wachlarz terapii, by stymulować rozwój dziecka wszechstronnie. Szczegółowy plan terapii ustalany jest z rodzicami. Każdej terapii towarzyszą nasze terapeutyczne skrzaty - mięciutkie, pluszowe Terapki, które zachęcają dzieci do ćwiczeń i sprawiają, że każda terapia staje się zabawą. Dzieci dostają także plansze motywacyjne na naklejki od każdego Terapka. W ośrodku stosujemy następujące rodzaje terapii:

- Therasuit

- Tomatis i Forbrain (bezprzewodowe słuchawki pozwalają na terapię nawet podczas spaceru!)

- Terapia logopedyczna

- Terapia ręki  

- Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne 

- Zajęcia metodą Knilla

- Muzykoterapia

- Rozwój poprzez trening zmysłów - integracje sensoryczne

- "Pająk"

- Trening grupowy umiejętności społecznych

- Lampa Bioptron - leczenie światłem

- system RehaCom
- Grota solna
- Sauna Infrared

Terapia TheraSuit

PRACUJEMY METODĄ THERASUIT

 

Dzięki specjalnie dobranemu programowi rehabilitacji dziecka, można w znacznym stopniu przyśpieszyć rozwój motoryczny każdego pacjenta. Kombinezon TheraSuit jest miękką proprioceptywną, dynamiczną ortezą, która składa, się z: czapeczki, spodenek, kamizelki, nakolanników oraz butów z specjalnymi przyłączami. 


TheraSuit w rękach specjalisty jest bezpiecznym i efektywnym urządzeniem rehabilitacyjnym, które zostało stworzone wraz z intensywnym programem ćwiczeń w celu przyśpieszenia progresu dziecka. Podczas kilkuletniej pracy z kombinezonem TheraSuit możemy jednoznacznie stwierdzić jego ogromną skuteczność. Duży przyrost masy mięśniowej u każdego naszego pacjenta i wypracowanie prawidłowych wzorców ruchowych dające wspaniałe rezultaty. 

Efekty używania kombinezonu rehabilitacyjnego TheraSuit w rehabilitacji dzieci i dorosłych:

 • Polepsza propriocepcję

 • Redukuje patologiczne odruchy

 • Przywraca prawidłową postawę oraz wzór ruchowy

 • Zapewnia zewnętrzną stabilizacje ciała i wspomaga osłabione mięśnie

 • Koryguje prawidłowe ustawienie elementów ciała

 • Wpływa na układ błędnikowy (system równowagi)

 • Stymuluje mózg oraz polepsza pracę Centralnego Układu Nerwowego

 • Prowadzi stymulację dotykową i sensoryczną

 • Poprawia płynność· mówienia i wymowę

 • Obciąża ciało dziecka siłami podobnymi do sił grawitacji

 • Przyśpiesza progres nowo wyuczonych umiejętności ruchowych i funkcjonalnych


Wskazania:

 • Dziecięce Porażenie Mózgowe

 • Udary mózgowe

 • Opóźnienia rozwoju motorycznego

 • Urazy mózgu

 • Urazy rdzenia kręgowego

 • Przepuklina rdzeniowo-oponowa

 • Choroby układu nerwowo-mięśniowego


Typowa sesja ćwiczeń:

 • do 3 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 

Efekty intensywnej terapii:

 • Zmniejszenie patologicznych wzorów ruchowych

 • Zwiększenie siły i wytrzymałości

 • Zwiększenie kontroli nad mięśniami 

 • Poprawienie balansu i koordynacji

 • Zwiększenie niezależności w chodzeniu, siedzeniu, czworakowaniu

 

Główne cele terapii:

 • Normalizacja tonu mięśniowego dziecka

 • Zwiększenie aktywnego zakresu ruchowego

 • Zwiększenie siły oraz wytrzymałości

 • Zwiększenie i polepszenie kontroli nad wzmocnionymi mięśniami pozwalające dziecku na polepszeniu funkcji i osiągnięcie niezależności ruchowej

TOMATIS I FORBRAIN

 

TOMATIS

Niezwykła metoda stymulacji mózgu głosem i dźwiękiem.

Metoda Tomatisa® to program stymulacji neuro-sensorycznej. Znacząco poprawia on zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze dzięki specyficznemu sposobowi przetwarzania muzyki i głosu. Po indywidualnej konsultacji specjalista Metody Tomatisa® przygotowuje program codziennych seansów słuchowych dostosowanych do potrzeb konkretnego dziecka lub dorosłego. Jedyna w swoim rodzaju technologia pozwala korzystać z programów doskonalących uwagę słuchową w domu lub w certyfikowanym gabinecie. Od początku swojego istnienia Metoda Tomatisa® nieustająco się rozwija, towarzysząc kolejnym pokoleniom dzieci i dorosłych. Każdego roku korzysta z niej ponad 200 tysięcy osób na całym świecie.

Metoda Tomatisa jest wykorzystywana z dużymi efektami do stymulacji i poprawy funkcjonowania narządów równowagi. 

System ten, doskonale współgra z całym programem terapeutycznym. Turnus rehabilitacji metodą Tomatisa jest przeznaczony zarówno dla Pacjentów uczących się mowy jak i tych chcących w znaczący sposób przyśpieszyć możliwości przyswajania wszelkich informacji czyli nauki.

Dzieci, dzięki terapii Tomatisa w Centrum Fiszer poprawiają koncentrację, pamięć krótko i długotrawałą, poprawia się równowaga i poczucie samoświadomości swojego ciała zarówno małej i większej motoryki. 

TERAPIA FORBRAIN SYSTEM

Terapia ta jest oparta na przewodnictwie kostnym fal dźwiękowych, jest to nowość na rynku światowym i od kilku lat odnosi ogromne sukcesy w pracy z dziećmi z dysfunkcjami, poprawia i kształtuje prawidłowe nawyki, poprawia pamięć krótkotrwałą, dzięki czemu pacjent przyswaja znacznie większe i coraz trudniejsze zadania.

 

Terapia logopedyczno-pedagogiczna

Terapia logopedyczno-pedagogiczna obejmują diagnozę oraz intensywną terapię w zakresie umiejętności komunikacyjnych oraz funkcjonowania aparatu mowy. Stosownie do potrzeb i zasobów dziecka do terapii wprowadzone mogą być masaż logopedyczny, ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia fonacyjne, emisji głosu, oddechowe, Terapia Forbrain System komunikacja alternatywna oraz terapia pedagogiczna (trening umiejętności szkolnych). Zajęcia prowadzone są przez dyplomowanego pedagoga oraz logopedę z doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową.

Terapia ręki

 

Ćwiczenia i zabawy przeprowadzone na terapii ręki mają rozwijać sprawność ruchową dłoni dziecka, kształtować chwyt oraz koordynację pomiędzy dłonią prawą i lewą, a w dalszej kolejności obejmują naukę pisania.

Terapia ręki jest kierowana do dzieci z zaburzeniami ruchowymi jak np. Mózgowe Porażenie Dziecięce, gdzie spastyczność lub wiotkość danych części ciała, bardzo często rąk, powoduje, że trzeba je intensywnie usprawniać aby dziecko mogło samodzielnie funkcjonować.

W Terapkach jest to dla dzieci świetna zabawa!

 

 

Pająk - Rehabilitacja

Urządzenie tworzy zestaw cięgien elastycznych o różnej sile sprężystości, łączących punkty w przestrzeni z obejmami umieszczonymi w odpowiednich miejscach na ciele pacjenta.

Dzięki korzystaniu z PAJĄKA możemy między innymi:

 • wykonywać pełen program ćwiczeń w każdej dowolnej pozycji

 • wykonywać ćwiczenia od biernych aż po oporowe

 • ćwiczyć w kontrolowany sposób dowolne grupy mięśniowe

 • stymulować koordynację ruchową

 • pionizować pacjenta

 • stymulować zmysł równowagi

 • uczyć chodzenia

 • uczyć szukania swego ciała w przestrzeni

 • hamować patologiczne i wyzwalać prawidłowe wzorce ruchowe.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

   Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka. Zadaniem Metody Ruchu Rozwijającego jest rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Autorka zaleca stosowanie metody m.in. w wypadku dzieci niepełnosprawnych intelektualnie,  nadpobudliwych, autystycznych oraz z zaburzeniami emocjonalnymi.

Zajęcia odbywają się w formie zajęć grupowych. 

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest procesem, który organizuje informacje płynące do mózgu z różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi.
U dziecka wszystkie zmysły kształtują się w już okresie płodowym. Ilość odbieranych wrażeń zmysłowych wzrasta gwałtownie wraz z chwilą narodzenia, a rozwój procesów integracji sensorycznej najintensywniej przebiega u dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieci z zaburzeniami tych procesów mogą mieć na przykład problemy z uczeniem się, relacjami z rówieśnikami, wykonywaniem precyzyjnych ruchów, czy utrzymaniem równowagi.

System RehaCom

Uszkodzenia mózgu, niezależnie od tego czy są wynikiem udaru, wypadku czy też podeszłego wieku, często prowadzą do zaburzeń funkcji poznawczych. Obecnie w takich przypadkach nikt już nie kwestionuje znaczenia wczesnego oddziaływania terapeutycznego. Intensywne badania w tym zakresie doprowadziły do rozwoju nowych metod rehabilitacyjnych, w tym również wspomaganych komputerowo, takich jak RehaCom.

RehaCom jest idealnym instrumentem wspomagającym poprawę uwagi, pamięci i innych funkcji. Poprzez adaptację treningu do możliwości pacjenta, system dokładnie odpowiada jego potrzebom. To z kolei w optymalny sposób umożliwia poprawę funkcji mózgu. RehaCom oferuje wiele zróżnicowanych zadań i dostarcza pacjentów odpowiedniej motywacji. Dopasowana informacja zwrotna pozwala na zapoczątkowanie procesu uczenia się. Przyjazny dla użytkownika panel sterowania i dopracowany wygląd graficzny zapewniają komfort pracy i przyczyniają się do sukcesu prowadzonej terapii. Liczna badania kliniczne potwierdzają skuteczność systemu RehaCom. Jest on z powodzeniem stosowany od ponad 20 lat w wielu klinikach neurologicznych na całym świecie.

 

System RehaCom jest rodzajem komputerowo wspomaganej rehabilitacji funkcji poznawczych. Terapia kognitywna metodą REHACOM polecana jest dla dzieci z ADD, ADHD i trudnościami szkolnymi, są wskazane dla dzieci i dorosłych, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych spowodowanych ogniskowym lub uogólnionym uszkodzeniem mózgu

 

System ma budowę modułową. Można za jego pomocą zarówno diagnozować, jaki i trenować następujące zdolności poznawcze u dzieci i osób dorosłych:

 • pamięć słowną i bezsłowną oraz zdolność uczenia się

 • uwagę i koncentrację

 • logiczne myślenie

 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz myślenie

 • zaburzenia pamięci i rozpoznawania twarzy

 • szybkość i dokładność przetwarzania informacji

 • koordynację wzrokowo-ruchową

 • funkcję planowania

 • zaburzenia funkcji poznawczych po udarze i wylewie.

Grota solna

W Grocie solnej panuje odpowiedni mikroklimat, a inhalacje w nim są wskazane nie tylko dla osób zdrowych, ponieważ wzmacniają odporność, ale również dla dzieci i osób starszych. Inhalacje zwiększają wentylację płuc, usprawniają wymianę gazową, normalizują funkcjonowanie centralnego układu nerwowego, zmniejszają uczucie zmęczenia, działają uspokajająco i antystresowo, co jest bardzo ważne w przypadku osób chorujących. Ponadto udział w inhalacjach ma wpływ na zmniejszenie tętniczego ciśnienia krwi, poprawę mikrokrążenia, działa przeciwskurczowo. Nawilża górne i dolne drogi oddechowe, rozrzedza wydzielinę błony śluzowej, znosi skurcz mięśni gładkich oskrzeli oraz ma wiele innych pozytywnych działań. Inhalacje solne, samodzielnie, nie stanowią terapii leczniczej, mogą jednak wspomóc skuteczność i utrwalić efekty właściwego leczenia.

Z Groty solnej dzieci i ich opiekunowie mogą korzystać codziennie podczas turnusu.

Sauna Infrared

Korzystny wpływ działania sauny na podczerwień znany jest od wielu lat. Promieniowanie podczerwone to część spektrum światła słonecznego, którego nie rejestruje oko ludzkie, ale odczuwane jest w postaci ciepła i jest całkowicie bezpieczne dla człowieka. Działanie biologiczne promieniowania podczerwonego polega na jego wpływie cieplnym na tkanki, co wykazuje działanie wzmacniające i terapeutyczne.

Ciepło Infrared dociera w głąb tkanek podskórnych i przynosi ukojenie w wielu bólach, dogłębnie rozgrzewa mięśnie i organy, wspomagając ich pracę, dzięki temu ustępuje wzmożone napięcie mięśniowe u chorych dzieci. Ciepło zwiększa rozciągliwość tkanek kolagenowych, tkanki ogrzane do 45ºC i następnie rozciągnięte wykazują nieelastyczne trwałe wydłużenie o ok. 0, 5-0, 9%, które pozostaje po usunięciu rozciągania, a które nie występuje w tych samych tkankach, kiedy są rozciągane przy normalnej temperaturze tkanek. Już kilkanaście sesji, może spowodować u dzieci 10-18% zwiększenie długości tkanek w ten sposób ogrzanych i rozciągniętych. Efekt ten jest szczególnie cenny w pracy z więzadłami, torebkami stawowymi, ścięgnami, podwięziami i błoną maziową, które zbliznowaciały, zgrubiały lub skurczyły się.

Promieniowanie podczerwone bezpośrednio zmniejsza sztywność stawów, co znacznie ułatwi rehabilitację u chorych dzieci. Ogrzewanie mięśni wytwarza zwiększony poziom przepływu krwi, podobny do tego, jaki powstaje podczas ćwiczeń, co ma bezpośrednie działanie na pracę mięśni gładkich.  Przyśpiesza leczenie wielu chorób, m.in. uszkodzenia tkanek miękkich, zapalenia stawów, w tym reumatoidalne, zrosty pooperacyjne, bóle pochodzenia zapalnego, niedokrwiennego i nerwobóle, a także zwłaszcza dokuczliwe u chorych dzieci skurcze mięśni o podłożu szkieletowym, stawowym lub neuropatologicznym.

Ponadto działanie podczerwieni zmobilizuje siły witalne i wzmocni odporność u dzieci z chorobami neurologicznymi. Korzystanie z sauny niwelować będzie negatywne skutki ciężkiej rehabilitacji, tj. zmęczenie, napięcie nerwowe, poprawi samopoczucie fizyczne i psychiczne, nie tyko chorych dzieci, ale również ich rodziców, którzy żyjąc w stałym napięciu i strachu o życie i zdrowie dziecka, zapominają o sobie i swoim zdrowiu.

Z sauny, dzieci i ich opiekunowie mogą korzystać codziennie podczas turnusu.

Lampa bioptron - helioterapia

Lampa bioptron wytwarza spolaryzowane światło, które ma zdrowotny wpływ na organizm ludzki. Około 100 lat temu, w Danii odkryto zdrowotne właściwości światła. Terapia światłem nazywana jest helioterapią lub fototerapią.

Lampy bioptron pomocne są szczególnie w przypadku chorób skóry.

Z przeprowadzonych badań wynika jednak, iż promieniowanie świetlne sprzyja ustępowaniu stanów zapalnych, zmniejszaniu bólu.

Terapki.jpg
bottom of page