top of page

KOMUNIKAT Marzec 2021

Turnus dla dzieci ze spektrum autyzmu (psychologiczno-pedagogiczny)

Ze względu na duże zapotrzebowanie informujemy, że prowadzimy turnusy dla dzieci ze spektrum autyzmu. Ponieważ spektrum jest liniowe, dane dziecko nie jest bardziej lub mniej autystyczne. Każde ma indywidualny zestaw cech. Autyzm wiąże się nie tylko z problemami, m.in. z nadwrażliwością, ze zrozumieniem własnych i cudzych emocji, z odczuwaniem silnych napięć, ale również z aspektami pozytywnymi, m.in. cechuje się logicznym myśleniem, silnym poczuciem sprawiedliwości, dociekliwością,

spostrzegawczością, umiejętnością łączenia faktów, obsesyjnymi zainteresowaniami, które mogą rozwinąć się w pasję umożliwiającą zdobycie wiedzy w bardzo specjalistycznym zakresie.

Autyzm nie oznacza bycia geniuszem (choć może) i nie wiąże się z byciem niepełnosprawnym umysłowo (chociaż może). Dzieci ze spektrum autyzmu mogą ciężko znosić codzienne funkcjonowanie (zwłaszcza w szkole), bo ciężko być innym niż wszyscy. Jednak ta inność sprawia, że podczas terapii możemy skoncentrować się na specjalnych zdolnościach każdego dziecka. Indywidualne podejście podczas pracy z dzieckiem, umożliwia Jego rozwój w kierunku osiągnięcia sukcesu, być może niewielkiego dla dziecka bez spektrum, jednak olbrzymiego dla dziecka neuroatypowego.

Dla dzieci ze spektrum autyzmu oferujemy:

  1. dwutygodniowe turnusy z terapią podtrzymującą, ze standardowym harmonogramem zajęć obejmującym 5 godzin terapii dla dziecka, w tym: m.in. terapia logopedyczna, fizjoterapeutyczna, pedagogiczna, rozwojowa, integracja sensoryczna, może być również dodatkowo system RehaCom i/lub Tomatis,

  2. długoterminowy pobyt obejmujący 11-godzin dziennie zajęć, indywidualnej terapii prowadzonej z dzieckiem przez zespół terapeutów.

 

Standardowy harmonogram zajęć podczas długoterminowego pobytu:

08:00 – śniadanie – dziecko + terapeuta 1 (bez opiekuna),

08:30 – zajęcia indywidualne – dziecko + terapeuta 1,

09:30 – zajęcia indywidualne – dziecko + terapeuta 1,

10:30 – zajęcia indywidualne – dziecko + terapeuta 2 + terapeuta 4,

11:30 – posiłek – dziecko + terapeuta 2 + terapeuta 4,

12:00 – zajęcia indywidualne – dziecko + terapeuta 2 + terapeuta 3,

13:00 – zajęcia indywidualne – dziecko + terapeuta 3 + terapeuta 4,

14:00 – zajęcia indywidualne – dziecko + terapeuta 2 + terapeuta 3,

15:00 – posiłek – dziecko + terapeuta 2 + terapeuta 4,

15:30 – zajęcia indywidualne – dziecko + terapeuta 4,

16:30 – zajęcia indywidualne – dziecko + terapeuta 3 + terapeuta 4,

18:30 – posiłek – dziecko + terapeuta 3,

19:00 – odprowadzenie dziecka przez terapeutę do opiekuna.

 

Koszt terapii na turnusie dwutygodniowym – 7 150 zł

 

HISTORIA CENTRUM FISZER

Ośrodek rehabilitacyjny został założony przez rodzinę Państwa Fiszerów od lat angażujących się w terapię osób z problemami i wszelkimi dysfunkcjami.

 

Po latach ośrodek został rozbudowany o nowe skrzydło gdzie prowadzona jest rehabilitacja naszych podopiecznych.

Terapki.jpg
bottom of page